Какво представлява системата Modian? Пълно обучение на система Modian


Всеки бизнес или физическо лице, което е данъчно задължено, също трябва да се регистрира в системата Modian. Следователно системата Modian е познато име и необходимо нещо за всички икономически активисти. Ако сте един от тези, които все още нямат достатъчно информация за системата Modian, в тази статия от Finto ще ви дадем пълно обяснение на системата Modian и всичко, което трябва да знаете за тази система и как да се регистрирате.

Какво представлява системата Modian?

Системата Modian е онлайн система, принадлежаща на организацията по данъчни въпроси, в която на данъкоплатците е назначена папка за обмен на информация, свързана с данъка на данъкоплатеца чрез тази папка между данъчната организация и данъкоплатеца. Чрез тази система е възможно и изпращане на електронни фактури, при което продавачите качват своите фактури за покупки в системата и купувачът трябва да ги потвърди. Тази система е стартирана с цел предотвратяване на финансова корупция, начини и методи за финансови измами и укриване на данъци, за да може в нея да се събира цялата данъчна информация на субектите на финансовата система.

Кой трябва да се регистрира в системата Modian?

Може да се каже, че всички икономически оператори в която и да е област са задължени да се регистрират в системата Modian. Ако искаме да бъдем по-подробни за хората и фирмите, които трябва да се регистрират в системата Modian, можем да споменем следното:

 • Всички юридически дружества, включително: частни дружества с ограничена отговорност, търговски дружества, дружества с ограничена отговорност, кооперации и др.
 • Всички физически и юридически лица, които реализират доходи и печалби, включително доходи, свързани със заплати и възнаграждения, доходи от наем на недвижими имоти и други доходи от продажба на стоки или предоставяне на услуги
 • Всички физически лица, които имат търговска дейност: домашни фирми, онлайн магазини и др.
 • Институции с нестопанска цел, включително благотворителни организации, фондации и…
 • Икономически оператори, които са базирани в специални икономически зони.

Параграф C от раздел 5 от Закона за търговските терминали гласи:

„Всички собственици на търговски и нетърговски предприятия и юридически лица, предмет на глави 4 и 5 от глава 3 от Закона за преките данъци, одобрен на 03/12/1366 с последващите му изменения и допълнения, подлежат на регистрация в данъчната система“

Кои не подлежат на регистрация в системата Modian?

Лица, които не са задължени да се регистрират в системата на данъкоплатците съгласно закона:

 • Физически лица по чл. 81 от Закона за преките данъци
 • Лица по чл. 142 от Закона за преките данъци
 • Собствениците на предприятия от трета група, които предоставят стоки и услуги, са освободени от ДДС.

Как да се регистрирате в системата Modian:

За да се регистрират в системата на данъкоплатците е необходимо данъкоплатците да преминат през следните стъпки:

 1. Регистрация в данъчната система и картотека
 2. Получаване на сертификат за електронен подпис
 3. Вземете уникалния идентификатор на данъчната памет
 4. Получаване на ID на стоки и услуги

По-долу ще обясним всички горепосочени елементи заедно.

Регистрация в данъчната система и подаване на данъчно досие:

Вероятно повечето данъкоплатци са подали данъчното си досие предварително, но ако не сте успели да подадете данъчно досие, трябва да се регистрирате и да подадете данъчно досие в данъчната организация, като влезете в системата.

Получавайте удостоверения за електронен подпис лично и лично

За получаване на удостоверение за електронен подпис данъкоплатците могат да издадат и получат електронен подпис чрез системата на публичния център за издаване на междинни удостоверения на адрес ж.к.

Безплатно създаване и изтегляне на CSR файлове, частен ключ и публичен ключ със счетоводен софтуер Finto:

Ние правим това възможно в счетоводния софтуер Finto Безплатно Осигурили сме за всички потребители Може и без плащане Свържете се със системата Modian и изпращайте вашите електронни фактури към системата Modian. Една от функциите, налични в системния раздел Modian на софтуера Finto, е, че можете лесно и лесно да качвате вашите CSR файлове, частен ключ и публичен ключ. Безплатно направи Счетоводният софтуер Finto има безплатен пробен период от 15 дни И вие можете сега и само чрез създаване на потребителски акаунт, в допълнение към използването на всички счетоводни съоръжения и обработката на финансите на вашия бизнес, можете също да изпращате електронни фактури до системата Modian безплатно. Можете също така да видите урока за това как да свържете счетоводен софтуер към системата Modian безплатно и да създадете CSR файлове, публични и частни ключове в тази статия: урок за това как да свържете счетоводен софтуер Finto към системата Modian безплатно.

Получавайте сертификат за електронен подпис офлайн с gica

Стъпките за лично получаване на електронен подпис са следните:

 • Отидете в системата gica.ir и изберете опцията „Издаване на сертификат“ от горната част на страницата и след това опцията „Регистрация на електронен сертификат“.
 • Регистрирайте се в системата, като въведете пълна информация за самоличност
 • След като се регистрирате, регистрирайте заявката си през портала „Регистрация на заявка за удостоверение за електронен подпис“.
 • След изпращане на заявката ще Ви бъде издаден проследяващ код/квитанция, с този код или квитанция трябва да отидете в някое от гишетата или клоновете за официални документи и да получите своя сертификат за цифров подпис.

Чрез системата /portal/index?77 можете да прегледате списъка с центрове и клонове, предоставящи услуги по удостоверение за електронен подпис и да изберете най-близкия до вас център.

Получете удостоверението за електронен подпис лично:

За да получите удостоверение за електронен подпис лично, е необходимо да отидете в някой от клоновете на гише или нотариални кантори и първо да попълните формуляра за искане на удостоверение за електронен подпис, който, както споменахме по-горе, можете да отидете в най-близкия център чрез порталната система Намерете себе си. Когато се налага да отидете лично в нотариални кантори или клонове на гишета, за да получите електронен подпис, е необходимо да носите със себе си следните документи:

1. Разходите за издаване на сертификат (сумата му е посочена в регистрационната книга за издаване на сертификат)
2. Попълване на формуляра за кандидатстване
3. Оригиналът и копието на личната карта
4. Оригинал и копие на един от следните валидни документи за самоличност със снимка:
4.1 Акт за раждане
4.2 Сертификат
4.3 Паспорт
5. Копие от съобщението за учредяване (подпечатано с печата на организацията)
6. Копие от съобщението за последните промени в официалния вестник (подпечатано с печата на организацията)
7. Представително писмо на представителя на организацията (подпечатано с печата на организацията)

Какво е данъчна памет?

По-горе споменахме, че данъчната памет е един от четирите елемента, които съществуват в електронната фактура. Сега ще обясним повече за това. Данъчната памет е основно посредник за обмен на информация между данъкоплатеца и данъчната организация, където цялата данъчна информация, декларирана от данъкоплатеца, се записва и съхранява. Данъчната памет има уникален номер, присвоен на Modi от данъчната организация.

Какво е уникален данъчен номер?

Уникалният данъчен номер е шестцифрен код, издаден от системата на данъкоплатеца и е уникален за всеки данъкоплатец. Този номер се поставя в горната част на електронната фактура. За да получите уникален данъчен номер, е необходимо да преминете през следните стъпки:

 • Получаване на сертификат за електронен подпис
 • Извличане на публичен цифров подпис
 • Качване на цифровия подпис във файла на Modian
 • Получете уникален данъчен номер

Получаване на ID на стоки и услуги от данъчната система:

ID на стоките и услугите е 13-цифрен код, издаден от Организацията за промишленост, минно дело и търговия. Получаването на този 13-цифрен идентификатор от 01.08.1401 г. е задължително за всички данъкоплатци, които са длъжни да подават електронни фактури в системата на данъкоплатците. Идентификаторът на стоките и услугите се състои от две части, публична и частна.

„Какъв е идентификаторът на стоките и услугите в системата Modian? заедно с пълно обучение”

Какво е електронно таксуване?

Електронната фактура, която споменахме по-горе, е вид фактура, която се издава в системата Modian и има уникален данъчен номер и се съхранява в данъчната памет на продавача. Информацията, изисквана в тази фактура, се определя от организацията на данъчната администрация в зависимост от вида и бизнеса.

Какво е уникален данъчен номер?

Уникалният данъчен номер има 22 знака и 4 секции, включително:

 • Идентификационен номер на данъчната памет (който ще бъде обяснен по-късно)
 • Дата на фактуриране
 • Серия фактури
 • контролни фигури

е.

Определение на сметки за електричество според закона:

Член 1 от Изпълнителна наредба 95 от Закона за преките данъци описва електронното фактуриране, както следва:

Формуляр с уникален данъчен номер, в електронен вид информацията се съхранява в данъчната памет. Спецификациите и информационните елементи на фактурата се определят и обявяват от организацията според вида на бизнеса. В случаите, когато като терминал на магазина се използва четец на банкови карти или портал за електронни плащания, касовата бележка или електронният отчет за плащането на покупката се издава като фактура.

Видове сметки за ток:

Електронното таксуване е разделено на следните три категории:

Първият вид електронна фактура:

Този тип електронна фактура е фактура, която изисква информацията за продавача и купувача (и двете страни на транзакцията) и включва следната информация:

 • Тип продажба
 • Пълна информация за самоличността на купувача и продавача
 • ID на продукта/услугата и описание на продукта/услугата
 • Мерната единица на предлагания продукт (количество или брой)
 • Единична сума, отстъпка, обща сума, данък добавена стойност
 • описание
 • Сума на плащане в брой или кредит

Вторият вид електронна фактура:

Този тип фактура включва само информация за продавача и друга информация, свързана със стоките, и не е необходимо да включва информация за купувача. Тъй като във втория тип фактури се отчита вида на касовата операция, за тях не се отчита сумата на данъка върху добавената стойност.

Третият вид електронна фактура:

Този тип фактура всъщност е разписка за плащане на четец на карти или шлюз за електронни плащания, които се приемат като терминали на магазина на Modi, но не могат да бъдат отчетени и посочени като данъчен кредит. Този тип таксуване включва следното:

 • Парична сума, която трябваше да бъде платена
 • Номер на превключвателя за плащане
 • Номер на терминала
 • Проследяване на проблеми
 • Дата и час на плащане
 • Много малко информация за самоличност от продавача
 • Номер за приемане на магазина

Какви са глобите за нарушение или нерегистрация в системата Modian?

Ако данъкоплатецът не се регистрира в системата на данъкоплатеца или извърши нарушение, ще бъде глобен с 10% от сумата на продажбата.

Сред нарушенията на данъкоплатците в системата на данъкоплатците могат да бъдат посочени следните:

 • Не използва данъчна памет
 • Не се регистрира в системата Modian
 • Не използва терминали на магазина
 • Използване на чужда данъчна памет
 • Други хора, които използват вашата данъчна памет

Важна забележка : Глобите, които споменахме по-горе, са само част от нарушенията, които могат да бъдат извършени, всяко неподчинение и нарушение на данъчните закони може да доведе до други глоби. Например данъкоплатци, които откажат да представят отпечатана фактура или я манипулират или изкривят, ще бъдат глобени с еквивалент на двеста хиляди томана или 2% от сумата на продажбите на тази фактура (което от двете е по-високо).

Колко време трябва да одобрим или отхвърлим електронната фактура?

След като продавачът качи електронната фактура, купувачът има 30 дни да я одобри или отхвърли. Ако фактурата не бъде одобрена или отхвърлена в посочения период, тя ще бъде автоматично одобрена от системата Modian.

Купувачът също трябва ли да регистрира своята фактура за покупка в системата Modian?

не Това е често срещан въпрос, който възниква за много данъкоплатци. Само от продавачите се изисква да регистрират своите фактури в системата Modian, а от купувачите се изисква само да одобряват или отхвърлят фактурите в рамките на 30 дни.

Счетоводен софтуер Finto със свързаност напълно безплатно Да се Система на данъкоплатците Предоставя възможност за изпращане на електронни фактури до всички потребители и можете лесно да изпращате електронните си фактури с помощта на счетоводния софтуер Finto, без да плащате такси и без помощта на доверени компании или посредници.Сред характеристиките на облачния счетоводен софтуер на Finto можем да споменем системата за покупка и продажба, каса, съхранение, автоматична регистрация на документи, възможност за изпращане на фактури и фактури онлайн и различни други неща, които отговарят на вашите нужди във вашето бизнес счетоводство. Счетоводен софтуер Finto за продължителността 15 дни безплатен пробен период Да, и можете точно сега и като кликнете върху изображението по-долу, започнете да се занимавате с всички финансови и счетоводни въпроси, както и да се свържете безплатно с данъчната система със счетоводния софтуер Finto.

Какво представлява системата Modian? Пълно обучение на система Modian

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top