آغاز عملیات اجرایی 450 هزار واحد نهضت ملی مسکن

به گزارش ایرنا، حمیدرضا سهرابی افزود: از ابتدای نهضت ملی مسکن تاکنون 140 هزار واحد مسکونی در کشور به بهره برداری رسیده که از این تعداد 135 هزار واحد در روستاها و 5 هزار واحد مسکونی در شهرها است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش مسکن و برنامه ریزی های انجام شده توسط بنیاد مسکن، 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک و 200 هزار واحد در مسکن روستایی ساخته می شود.

سهرابی گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از 310 هزار واحد در حوزه مسکن روستایی و 150 هزار واحد در مسکن شهری اجرا شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: از ابتدای نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از 450 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور تکمیل شده است.

طرح نهضت ملی مسکن برای خانه دار شدن مردم توسط دولت سیزدهم ارائه شد. در داخل آن باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان تحویل داده شود. سهم مازندران در این طرح 38 هزار و در مجموع 152 هزار مسکن است.

بر اساس آیین نامه نهضت ملی مسکن، متقاضیان می توانند با داشتن پنج شرط متاهل بودن، سرپرستی خانوار و مجرد بودن مرد بالای 23 سال، حداقل پنج سال اقامت در شهر مورد نظر، نداشتن ملک شخصی و در نهایت عدم استفاده از تسهیلات دولتی از ابتدای انقلاب مسکن، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست به شرط داشتن 35 سال سن، معلول جسمی و حرکتی بالای 20 سال می توانند در قانون جهش مسکن (نهضت ملی مسکن) شرکت کنند.

همچنین قانون محدودیت سنی برای سرپرستان خانوار تعیین نکرده است، زیرا این افراد به عنوان سرپرست خانوار تعریف می شوند و ملاک متاهل یا سرپرست بودن قانونگذار است. ضمناً زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل جدایی از ازدواج خارج از ازدواج زندگی می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند، خانوار محسوب می شوند و بدون ضوابط سنی می توانند ثبت نام کنند.

آغاز عملیات اجرایی 450 هزار واحد نهضت ملی مسکن

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top