اخبار کارآفرین – پنج ویژگی یک کارآفرین سریالی

در گذشته کارآفرین کسی است که ایده خود را با برنامه ریزی اجرا می کند و سال ها تمام وقت خود را صرف آن می کند. اما امروزه بسیاری از کارآفرینان پس از تحقق ایده کسب و کار خود، مدیریت آن را به شخص دیگری می سپارند و وقت خود را به ایده های جدید اختصاص می دهند.

اخبار کارآفرین – پنج ویژگی یک کارآفرین سریالی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top