اختراع پروفیل کامپوزیت را به روش پالتروژن ترموپلاستیک می فروشم


عنوان اختراع یا ایده تولید لوله کامپوزیت با استفاده از ماتریس ترموپلاستیک به روش پالتروژن
شماره موبایل 0939xxxxxxنمایش

پروفیل کامپوزیت به روش پالتروژن ترموپلاستیک

این اختراع برای اولین بار در ایران ساخته شد و تاکنون هیچ محصولی با این روش تولید نشده است. علاوه بر این، قالب ساخته شده با این روش نیز ثبت اختراع است.

شناسه آگهی: 64257598e4632088