اصلاح گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت‌های ناشر پس از ۱۴ سال

به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از ایرنا از سازمان بورس، «جواد رادفر»، کارشناس نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه ابلاغ نمونه گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت‌های ناشر، افزود: در همین راستا با جلسات برگزار شده، تصمیم بر این شد تا فرمت نمونه گزارش هیات مدیره با توجه به ابلاغیه‌هایی همچون افشای دعاوی حقوقی، فهرست زمین و ساختمان، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و سایر قوانین و مقررات و دستورالعمل های به‌روز شده، اصلاح شود.

وی گفت: گزارش فعالیت هیات مدیره چهار سر فصل عمده اعم از کلیات، اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد مالی شرکت (فهرست زمین و ساختمان، مسائل و دعاوی حقوقی و مراودات شرکت‌ها با دولت و نهادهای وابسته به دولت همانند بررسی وضعیت پرداخت‌ به دولت، قیمت‌گذاری دستوری و مباحث مالیاتی)، اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار (اطلاعات در مورد بازارگردان مطابق فرمت نمونه، ارائه امتیاز ناشر و غیره) و حاکمیت شرکتی (شامل نظام راهبری شرکتی، گزارش پایداری شرکتی و غیره) است.

کارشناس نظارت بر ناشران سازمان بورس بیان‌داشت: فرمت نمونه حداقل مواردی است که شرکت ها باید در گزارش فعالیت هیات مدیره افشا کنند و اگر شرکتی تصمیم به ارتقای مساله شفافیت و افشای موارد بیشتر داشت، مانعی وجود ندارد.

مهم‌ترین تغییرات فرمت فعلی با فرمت گذشته گزارش

وی درباره مهم‌ترین تغییرات فرمت فعلی با فرمت گذشته گزارش فعالیت هیات مدیره، بیان‌داشت: در قسمت مربوط به کلیات سرفصل‌هایی جهت افشای فرآیند تولید شرکت، چگونگی تامین و قیمت گذاری مواد اولیه افزوده شده، همچنین در قسمت مربوط به وضعیت و عملکرد مالی سرفصل‌هایی را با عنوان کلیه مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت و آثار قیمتژگذاری دستوری بر شرکت اضافه کرده‌ایم که باید در گزارش ذکر شود.

رادفر تاکید کرد: در انتها اقدامات شرکت به‌منظور رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی باید در گزارش ذکر شود، در این قسمت علاوه بر افشای معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت، ذکر دلایل هیات مدیره بابت عدم معامله با اشخاص غیر وابسته، اقدامات انجام شده در خصوص پایداری شرکتی و تشریح برنامه های راهبردی الزامی است.

اصلاح گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت‌های ناشر پس از ۱۴ سال

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top