افزایش 104 درصدی تولید خودروسازان خصوصی

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش ایسنا، بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت حراست از عملکرد خودروسازان (عمومی و خصوصی)، در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در حوزه خودروهای سواری، دو تولیدکننده بزرگ خودرو شاهد بودند. چهار درصد افزایش (سایپا) و 9 درصد کاهش (ایران خودرو)؛ در عین حال، تولید خودرو در خودروسازان خصوصی رشد 160 درصدی را به ثبت رساند.

آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که در خرداد ماه مجموع تولید انواع خودرو نسبت به آمار تولید خردادماه سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تولید سواری 11 درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار در خرداد ماه سال جاری در مجموع 112 هزار و 84 دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نسبت به تولید خرداد ماه سال گذشته (101 هزار و 345) 10 هزار و 739 دستگاه بیشتر است.

از این میزان 51 هزار و 649 دستگاه سهام ایران خودرو، 37 هزار و 406 دستگاه سهام گروه خودروسازی سایپا و 23 هزار و 29 دستگاه سهام خودروسازان خصوصی است.

این اعداد در خرداد ماه سال گذشته برای ایران خودرو 56 هزار و 639 دستگاه، سایپا 35 هزار و 842 دستگاه و خودروسازان خصوصی 8 هزار و 864 دستگاه بوده است.

بر این اساس میزان تولید در گروه صنعتی ایران خودرو 9 درصد کاهش یافت. تولید در گروه سایپا چهار درصد افزایش یافت اما در مجموع خودروسازان خصوصی رشد 160 درصدی را می توان مشاهده کرد.

تا پایان خرداد، ایران خودرو 18، سایپا 20 و خودروسازان خصوصی 104 درصد افزایش تولید داشتند.

آمار انباشته تولید خودروهای سواری نشان می دهد که از ابتدای امسال تا پایان خردادماه در مجموع 276 هزار و 868 دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به 215 هزار و 116 دستگاه خودرو در سه ماهه پایانی سال گذشته 29 درصد افزایش داشته است.

از این میزان، 127 هزار و 808 خودرو سهم ایران خودرو بوده که در مدت مشابه سال جاری با 18 درصد افزایش نسبت به 108 هزار و 744 دستگاه خودرو در سه ماهه سال 1401 به این تیراژ رسیده است.

تولید خودرو گروه سایپا از 80 هزار و 554 دستگاه در سه ماهه 1401 به 96 هزار و 442 دستگاه در بهار امسال رسید و رشد 20 درصدی را به ثبت رساند.

از سوی دیگر تولید خودروهای سواری توسط خودروسازان خصوصی در این سه ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 104 درصد افزایش داشته است. در حالی که خودروسازان خصوصی در سه ماهه نخست سال گذشته در مجموع ۲۵ هزار و ۸۱۸ دستگاه خودرو تولید کردند، این میزان تولید بهار امسال به ۲۷۶ هزار و ۸۶۸ دستگاه رسید.

افزایش 104 درصدی تولید خودروسازان خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top