انگشتان بخشی از شخصیت شما را آشکار می کنند


به گزارش اختاز نیوز به نقل از نمانک، شخصیت پردازی همسر با استفاده از انگشتان دست یکی از تکنیک های مورد استفاده در روانشناسی مربوط به خطوط دست است. این تکنیک بر اساس شکل و اندازه انگشتان افراد است و معمولاً برخی از ویژگی های روانی فرد را بر اساس اصول روانشناختی و تجربی توصیف می کند.

توجه به این نکته ضروری است که این تکنیک تنها روش تعیین شخصیت نیست و نتایج آن می تواند بحث برانگیز باشد. همچنین، از نظر علمی، این تکنیک هنوز از نظر علمی کاملاً تأیید نشده است و ممکن است روش علمی تری به نظر نرسد، اما ما آن را یک سرگرمی می نامیم.

اندازه و طول انگشت حلقه و انگشت اشاره یکسان است

مردانی که انگشت حلقه و اشاره آنها به هم نزدیکتر است ممکن است بیشتر از دیگران دچار افسردگی شوند. علاوه بر این، این افراد ممکن است در خشم، عصبانیت و رفتار پرخاشگرانه بدتر از دیگران باشند.

انگشت اشاره بزرگ و بلندتر

مردانی که انگشت سبابه آنها بلندتر از انگشت حلقه آنهاست بیشتر به موسیقی و ورزش علاقه دارند. از سوی دیگر، زنانی که انگشت سبابه بزرگتری نسبت به انگشت حلقه خود دارند، ممکن است کمتر دچار بیماری قلبی شوند و قدرت باروری بیشتری داشته باشند.

نشانگر از انگشت حلقه بلندتر است

مردانی که انگشت اشاره آنها بلندتر از انگشتان دیگر است، به خصوص انگشت حلقه، ممکن است بیشتر به ثروت و موقعیت های شغلی خوب دست یابند. این افراد معمولاً ماهیت جنگنده ای دارند و تا رسیدن به اهداف خود دست از تلاش بر نمی دارند. خواه این هدف رسیدن به موقعیت مالی خوب باشد یا با دختری که دوستش دارند ازدواج کنند، تا آخرین مرحله برای رسیدن به آن تلاش خواهند کرد.

انگشت حلقه بلندتر

افرادی که انگشت حلقه‌شان بلندتر از انگشت اشاره است، مهارت‌های زبانی و گفتاری قوی‌تری دارند. از طرفی افرادی که انگشت اشاره آنها بلندتر از انگشت حلقه آنهاست در حل و تجزیه و تحلیل مسائل ریاضی بهتر از دیگران عمل می کنند. این احتمال وجود دارد که این تفاوت ها به دلیل ترشح هورمون های مرتبط باشد.

انگشتان بخشی از شخصیت شما را آشکار می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top