اکوسیستم فناوری “Meta-iCommerce” را راه اندازی کرد.

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با حمایت دانشگاه صنعتی شریف و از سوی گروه صنعتی ایلخت، پلتفرم فرا تجارت الکترونیک در پژوهشگاه علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد.

اکوسیستم فناورانه «متای کامرس» که توسط گروه صنعتی ایل عشات طراحی و مدیریت می شود، دارای 34 زیرسیستم مبتنی بر فناوری های روز از جمله هوش مصنوعی بر اساس ظرفیت گروه و شرکای تجاری در قالب ترکیبی از زیرساخت های فیزیکی، مجازی و تعاملی است.

ویژگی اصلی این اکوسیستم ایجاد یک هم افزایی جمعی در مقیاس بزرگ و فراتر از همه زیرسیستم های فردی است. مشتریان، تامین کنندگان و شرکای تجاری و علمی گروه انتخاب بر بستر این اکوسیستم فناورانه زندگی می کنند و این اکوسیستم علاوه بر تامین تمامی نیازهای ساکنان این اکوسیستم، قابلیت شخصی سازی هوشمند خدمات و محصولات را در اختیار آنها قرار می دهد.

روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در جریان رونمایی و بازدید از بخش های مختلف اکوسیستم فناوری فراتجارت الکترونیکی، بر لزوم طراحی و تعریف بسترهای مجازی بر اساس نیازها و شرایط بومی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هوش مصنوعی یکی از زمینه های تحول آفرین در آینده است که نیازهای سرلوحه دانش پیش روی ما و توسعه دهنده آن است. صدراعظم علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نیز برنامه‌ریزی کرده است.

دگانی ادامه داد: از دست اندرکاران این زیرساخت تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم دستاوردهای حاصل از ارتباط صنعت و دانشگاه از یک سو منجر به ورود فناوری به صنعت و ایجاد تحول در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال شود و در عین حال حرکت در مسیر پیشرفت فناوری همسو با روند جهانی باشد. درک این موضوع که توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده با نقش بخش خصوصی و بهره مندی دانشگاه ها اتفاق می افتد، رویکرد ارزشمندی است و با این رویکرد آینده نگر، این مکان یکی از جلوه های فکری نوآوری فرزندان ایران زمین در حوزه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و الکترونیک خواهد بود و گروه منتخب، مردم و دانش پژوهان از این کار بی ارزش بهره خواهند برد.

اکوسیستم فناوری “Meta-iCommerce” را راه اندازی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top