ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه حمایت می کند


به گزارش سید ابراهیم رئیس در دیدار آقای آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان با تاکید بر لزوم حل مشکلات منطقه از سوی کشورهای منطقه، تصریح کرد: مداخله بیگانگان تنها مشکلات را پیچیده می کند و جمهوری اسلامی ایران با حمایت از مذاکرات صلح ارمنستان و آذربایجان امیدوار است که این مذاکرات موجب برقراری و تقویت هر چه بیشتر صلح، امنیت و آرامش در منطقه شود.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییر ژئوپلیتیک و جابجایی مرزهای کشورهای منطقه را نمی پذیرد، افزود: ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه حمایت می کند.
رئیسی بر ارتقای هرچه بهتر سطح روابط دو کشور تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی برای توسعه روابط با ارمنستان نمی بیند.
در این نشست آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان با ارزیابی مواضع ایران در قبال حوادث منطقه قفقاز اظهار داشت: ارمنستان هرگز به بستری برای اقدامات ضد ایرانی تبدیل نخواهد شد و همواره بر گسترش امنیت و صلح منطقه تاکید دارد.
وزیر امور خارجه ارمنستان روابط با جمهوری اسلامی ایران را برای کشورش بسیار مهم ارزیابی کرد و بر گسترش روابط دیپلماتیک دو کشور و تقویت و تعمیق روابط فی مابین تاکید کرد.

ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه حمایت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top