ایستاده آب بنوشید این بلاها سر شما می آید


به گزارش اختاز نیوز به نقل از رکنا، نوشیدن آب در حالت ایستاده تعادل مایعات بدن را به هم می زند و این امر اغلب باعث تجمع مایع در مفاصل و در نتیجه آرتروز می شود.

هنگام نوشیدن آب در حالت ایستاده، آب به دیواره معده پاشیده و باعث شوک معده و آسیب به آن می شود. هنگام نوشیدن آب در حالت ایستاده، فیلتر کردن آن در کلیه ها دشوار می شود و ناخالصی ها در کلیه ها و مثانه باقی می مانند. نوشیدن آب در حالت ایستاده و پاشیدن آب به دهانه معده باعث ضعیف شدن آن می شود که می تواند باعث ریفلاکس اسید و تحریک مری شود.

ایستاده آب بنوشید این بلاها سر شما می آید

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top