بازارهای جهانی منتظر به روز رسانی آمار اقتصادی چین هستند!


به گزارش اختزن نیوز، داده های دوره تورم ایالات متحده در ماه ژوئن به دنبال فدرال رزرو خواهد بود، اما باید تاکید کرد که قطعاً در اواخر این ماه دوباره نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

اقتصاد آمریکا این کشور در ژوئن امسال کمترین شغل را در دو سال و نیم ایجاد کرد، اما ادامه رشد دستمزدها نشان داد که شرایط بازار کار همچنان سخت است.

از سوی دیگر، چین آمار نرخ تورم و عملکرد تجاری خود را در این هفته منتشر خواهد کرد. این رقم می تواند نشان دهنده بهبودی پس از کرونا در دومین اقتصاد بزرگ جهان در بحبوحه افزایش فشارهای تورمی، بیکاری بالای جوانان و تقاضای خارجی ضعیف باشد.

بازارهای جهانی منتظر به روز رسانی آمار اقتصادی چین هستند!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top