بازارهای جهانی منتظر تصمیم جدید فدرال رزرو در زمینه نرخ بهره هستند!


من گزارش میدم اخبار اقتصادی این هفته توجه بازار به نشست های بانک های مرکزی قدرت های بزرگ اقتصادی جهان معطوف شده است. طبق این تقویم، فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در هفته جاری نرخ بهره جدید را اعلام خواهند کرد. انتظار می رود هر دو موسسه آماده افزایش نرخ ها باشند. به نظر می رسد ژاپن تنها کشوری در این زمینه است که وارد بازی افزایش نرخ مستمر نشده است.

فدرال رزرو افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن پس از افزایش 500 واحد پایه از مارس 2022، زمانی که سریعترین چرخه سیاست پولی خود را در بیش از 40 سال گذشته در تلاش برای مبارزه با تورم آغاز شده

سرمایه گذاران دیدگاه های متفاوتی در مورد چشم انداز بلندمدت سیاست پولی بانک مرکزی اروپا دارند.

بازارهای جهانی منتظر تصمیم جدید فدرال رزرو در زمینه نرخ بهره هستند!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top