بازار سهام به کانال 1.9 میلیون سقوط کرد / خودروها قرمزتر از بازار هستند


من گزارش میدم اخبار اقتصادی در معاملات روز دوشنبه 5 تیر 1402، شاخص کل 64 هزار و 663 واحد بود که نسبت به روز کاری قبل معادل 3.2 درصد کاهش داشت و به سطح یک میلیون و 956 هزار و 626 واحد کاهش یافت.

شاخص کل وزن برابر تبادل همچنین با کاهش 20 هزار و 743 واحدی معادل 2.93 درصد به 687 هزار و 752 واحد رسید.

شاخص کل فرابورس نیز با افت 673 واحدی به رقم 25 هزار و 805 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با 4 هزار و 548 واحد کاهش به سطح 124 هزار و 361 واحد رسید.

نمادهای موثر بر شاخص های سهام و فرابورس

اکثر نمادهای بازار امروز نزولی بودند. اما در بین گروه های عمده، گروه خودرو و قطعه سازی قرمزترین بود و تمامی نمادهای این گروه کاهش قیمت داشتند.

نمادهای فارس، فولاد و فملی نمادهای قرمز بورس بودند که بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. برخلاف وپاسر، صداشت و وب جزو معدود دلارهایی بودند که بر شاخص اثر مثبت داشتند.

در OTC همچنین نمادهای آریا، سپهر و کقر بیشترین تاثیر نزولی را بر شاخص و نمادهای فجهان، شجم و توسون بیشترین تاثیر را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در میان نمادهای پرمعامله امروز بورس، شهر بیشترین معاملات را داشت و وبملت و شستا در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نیان، کتاسه و دی بیشترین معاملات فرابورس را داشتند.

ارزش معاملات سهام

ارزش کل معاملات امروز بورس به 253 هزار و 954 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار دوم 243 هزار و 971 میلیارد تومان بود که 96 درصد از کل ارزش معاملات بازار در آن روز را شامل می شود.

ارزش معاملات خرد نیز با 27 درصد افزایش نسبت به روز معاملاتی قبل به 6.592 میلیارد تومان رسید.

جستجو و عرضه سهام

در معاملات روز دوشنبه 32 نماد در صف خرید و 153 نماد با صف فروش مواجه شدند. ارزش کل صف های خرید با 12 درصد کاهش نسبت به روز کاری قبل به 260 میلیارد تومان و ارزش کل صف های فروش با 33 درصد افزایش به 1249 میلیارد تومان رسید.

بازار سهام به کانال 1.9 میلیون سقوط کرد / خودروها قرمزتر از بازار هستند

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top