بازگشت نرخ سود از کانال صعودی / گسترش نقدینگی در جهت نزولی


به گزارش اختازنیوز، در هفته منتهی به 14 اردیبهشت 1403 نرخ سود بین بانکی 23.5 درصد باقی ماند، در حالی که کل وام های اعطایی بانک مرکزی در دو بازار آزاد و وام عادی بانکی از ابتدای سال کاهش یافته است.

همانطور که نرخ بین بانکی الگوی حرکت سایر نرخ های بهره را در اقتصاد تعیین می کند، سیاست گذار پولی نیز به نرخ بین بانکی توجه می کند و می تواند با استفاده از ابزارهایی مانند وام دهی منظم و عملیات بازار آزاد بر تغییرات نرخ بهره تاثیر بگذارد.

ثبات نسبی نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بین بانکی در هفته منتهی به 14 اردیبهشت 1403 معادل 23.51 درصد بوده که نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت مانده است.

نرخ بین بانکی یک نرخ سود توافقی در بازار بین بانکی است که در آن بانک‌هایی که کمبود منابع دارند با منابع نقدی مازاد از بانک‌ها وام می‌گیرند و در ازای آن نرخ سود توافقی می‌پردازند. سررسید این نوع قراردادها حدود 24 تا 48 ساعت می باشد.

به طور کلی وقتی فشار تقاضا در بازار بین بانکی بیشتر از فشار عرضه باشد، نرخ بهره شروع به افزایش می کند و اگر فشار عرضه از تقاضا بیشتر شود، نرخ سود کاهش می یابد.

روند کاهش نقدینگی بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون

مشاهده می شود که مجموع انبساط پول بانک مرکزی با استفاده از وام های عادی و بازار آزاد در هفته گذشته حدود 205 سجاف بوده است که نسبت به هفته گذشته حدود 8 سجاف کاهش داشته است. به همین ترتیب مشاهده می شود که انبساط پولی کل بانک مرکزی در هفته اول اردیبهشت نسبت به هفته پایانی فروردین کاهش یافته و نرخ بین بانکی نیز از 23.52 به 23.51 کاهش یافته است که می توان گفت تقریبا ثابت مانده است. .

آمار نرخ سود و انبساط پولی بانک مرکزی در دو بازار مذکور نشان می‌دهد که بر خلاف روند فصل زمستان، هر دوی این شاخص‌ها در حال حاضر روندی صعودی دارند، علاوه بر این که کل انبساط پولی بانک مرکزی طی سال 1403 کاهش می دهد. نرخ سود نیز از کانال صعودی خارج شده و در کانال 23.5 درصد تثبیت شده است.

بازگشت نرخ سود از کانال صعودی / گسترش نقدینگی در جهت نزولی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top