بازیکنان استقلال اعتصاب کردند


من گزارش میدم اخبار اقتصادی به گزارش ایسنا، بازیکنان استقلال به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود در تمرین امروز شرکت نکردند.

قرار بود امروز بخشی از مطالبات بازیکنان استقلال پرداخت شود که این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل در تمرین امشب حاضر نشدند.

بازیکنان استقلال اعتصاب کردند

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top