تاییدیه فنی قایق های ماهیگیری پروانه کسب است

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار در این برنامه با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خطاب به همکاران دولت در سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: تایید فنی شناورها مجوز است و خواهشمند است صیادانی را که مجوز اخذ کرده اند با رویکرد جهادی که الکترونیکی شده است کمک کنید تا این مشکل را الکترونیکی کنید تا دولت به صورت الکترونیکی این مشکل را انجام دهد. از این عزیزان حل می شود.

تاییدیه فنی قایق های ماهیگیری پروانه کسب است

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top