تبادل؛ جهنم سرمایه گذاران!/پیش بینی بورس امروز اول مرداد


به گزارش اختاز نیوز، با توجه به افزایش نرخ سوخت و گاز صنعتی توسط دولت و اتخاذ تصمیمات ناگهانی دیگری که مستقیماً سود شرکت های تولیدی را کاهش می دهد. تبادل وضعیت بسیار بدی دارد.

وضعیت بازار سهام وخیم است و این را می توان ناشی از تصمیمات دولت دانست که سرمایه گذاری بلندمدت در بخش تولید را با ابهامات زیادی مواجه کرده است.

برخی معتقدند به دلیل کسری بودجه، دولت مقرراتی وضع می کند تا بخشی از سود شرکت ها را از آنها بگیرد و کسری بودجه را جبران کند. حتی اگر این فرضیه صحت نداشته باشد، آنچه مشاهده می شود این است که دولت با وضع مقررات جدید، سود برخی شرکت ها را کاهش داده و حتی برخی شرکت ها را از سودآوری به زیان رسانده است.

آیا اعتماد به بورس از بین رفته است؟

در این شرایط سرمایه‌گذار جرات نمی‌کند به سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های تولیدی فکر کند و پول خود را به بازارهای موازی می‌برد که از شفافیت کمتری نسبت به بورس برخوردار هستند و دولت نمی‌تواند تا این حد بر آن‌ها تأثیر بگذارد.

به همین دلیل مدتی است که بازار سهام منفی بوده و سقوط کرده است. حتی گزارش های سه ماهه خوبی که اخیرا شرکت ها منتشر کرده اند نیز نتوانست وضعیت را بهبود بخشد و بی اعتمادی نسبت به بورس دوباره افزایش یافت.

بی اعتمادی به بورس یک بار در سال 1999 که بازار سقوط کرد و بار دیگر در سال 1402 با تصمیمات ناگهانی دولت که باعث کاهش سود شرکت ها شد، افزایش یافت.

نمادهایی برای باز کردن قفل شوک

به همین دلیل ارزش معاملات خرد روز گذشته به زیر 3900 میلیارد تومان رسید. البته بسته شدن نماد تعدادی از شرکت ها به دلیل برگزاری مجمع یکی از دلایل کاهش ارزش معاملات است، اما در موضوع کاهش ارزش معاملات نمی توان از کاهش اعتماد به این بازار چشم پوشی کرد.

با توجه به کاهش ارزش معاملات در روز گذشته، خروج 770 میلیارد تومانی از بورس و کاهش شاخص قدرت خرید واقعی به 0.63، می توان افت شاخص ها را برای امروز متصور شد.

در هفته جاری با توجه به بازگشایی نماد بسیاری از شرکت هایی که اخیرا مجمع خود را برگزار کرده اند، ممکن است بازار با شوک بازگشایی های منفی سنگین مواجه شود، چرا که نماد شرکت ها پس از برگزاری مجمع عادی سالانه بدون محدوده نوسان بازگشایی می شود و برخی نمادها ممکن است در این فضای کاملا منفی منفی های سنگینی را ثبت کنند.

تبادل؛ جهنم سرمایه گذاران!/پیش بینی بورس امروز اول مرداد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top