تسویه عوارض صدور بیمه نامه اشخاص ثالث

به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از ایسنا، مجید مشالچی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه 1402، بیمه مرکزی موظف است در هنگام صدور بیمه نامه به اشخاص ثالث تسویه حساب آزادراهی را از فرد دریافت کند، اظهار کرد: بنابراین اجرای آن الزام قانونی است؛ بنابراین اجرای آن الزام قانونی است. بر این اساس سامانه های نظارتی وارد شده و هر فردی را که از اقدام منصرف شده است به مراجع قضایی معرفی می کنند. در این راستا بیمه مرکزی قانون فوق را با حداقل عواقب اجرا کرد و بیمه شدگان مشکلی ندارند.

وی با اشاره به درخواست رئیس صندوق خسارت های بدنی مبنی بر بررسی این بند قانونی در مجلس، گفت: این نگرانی وجود داشت که تا زمانی که این امر محقق نشده و قانون اجرا نشود، اجرای این قانون توسعه بیمه با چالش مواجه شود.

بر اساس این گزارش، شرط جدید بیمه نامه شخص ثالث از 26 تیرماه برای صدور کد یکتا منوط به تسویه عوارض بزرگراهی و عوارضی است و در صورت بدهکاری بیمه گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کند.

تسویه عوارض صدور بیمه نامه اشخاص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top