تشکیل کارگروه ملی برای هر محل کار اتاق اصناف

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش ایسنا؛ حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف ایران در سومین جلسه هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره نتایج سفرهای استانی تصریح کرد: اگرچه برخی مشکلات عمومی در همه استان ها رایج است، اما وجود دارد. همچنین مشکلات و فرصت های ویژه ای است که در بازدیدها وجود دارد فیلدها مشخص شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در این سفرها گاهی از اتاق های اصناف همجوار نیز دعوت می شد که نتایج بهتری داشت. همچنین برگزاری جلسات مشورتی با نمایندگان مجلس در استان ها از مهم ترین اقدامات انجام شده در برخی از این استان ها است که امید است با برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس در تهران، در سایر استان ها نیز تکرار شود، اما کیفیت از این جلسات در میهن نمایندگان اصناف و نمایندگان مجلس، حضور هیات رئیسه اتاق اصناف ایران کمک شایانی به رسیدگی بیشتر به موضوعات و زمان کافی خواهد کرد.

طاهیرمحمدی یکی از موضوعات مطرح شده با مجلس را ارائه پیشنهادات برای تدوین برنامه هفتم توسعه عنوان کرد. از جمله به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشنهاد داده ایم که اجرای تبصره 1 ماده 22 در طول برنامه هفتم که پنج ساله است، کامل تلقی شود.

وی گفت: در نظر داریم کارگروه های ملی و کمیته های تخصصی در اتاق اصناف ایران داشته باشیم. ما این مصوبه را داریم که برای هر کارگاهی یک کارگروه ملی تشکیل دهیم که مشکلات آن محل کار را محاسبه کند و بگوید مثلاً زیتون فروشان چه مشکلات خاصی از نظر مالیات، بهداشت، صادرات و واردات و… دارند. آنها دارند تشخیص این مشکلات و ظرفیت ها باید توسط صاحبان این بنگاه ها انجام شود که در تعیین اعضای نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اولویت دارند.

وی افزود: به زودی تفاهم نامه آموزش حقوق مالیاتی را با سازمان امور مالیاتی امضا خواهیم کرد. در خصوص نظام جدید صنفی نیز بررسی های دقیقی انجام دادیم و با نمایندگان شورای اسلامی جلساتی داشتیم و مشکلات نظام را مطرح کردیم.

تشکیل کارگروه ملی برای هر محل کار اتاق اصناف

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top