تصویر سرباز سوراخ در سر + تصویر سلاح قتل


به نظر می رسد این جمجمه متعلق به یک سرباز رومی باشد که در طول جنگ های گالیک بین سال های 58 تا 52 قبل از میلاد کشته شده است.
تصویر سرباز سوراخ در سر + تصویر سلاح قتل

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top