تولید مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی توسط دانشمندان ایرانی

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، «زیبا محمدیان فرد» مدیر ارشد آزمایشگاه شرکت آب تففران بهبهد با اشاره به فعالیت این گروه فناورانه در حوزه مواد شیمیایی آب کاربردی، بیان کرد: در زمینه بومی سازی مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی فعالیت می کند.

این فعال فناوری به برخی از محصولات این شرکت اشاره کرد و گفت: علاوه بر ساخت و ارائه محصولاتی مانند بازدارنده های خوردگی و رسوب، بیوسیدها و پراکنده کننده های زیستی و غیره، خدماتی مانند فروش ابزار دقیق و کیت های مختلف شناسایی آزمایشگاهی، تامین و توزیع مواد اولیه در سراسر کشور، ارائه خدمات و مشاوره فنی و مهندسی، آموزش مهندسان و کارشناسان در زمینه های مختلف کنترل خوردگی و رسوب در صنایع از جمله فعالیت های این شرکت دانش بنیان است.

محمدیان فرد با اشاره به قابلیت ارزیابی کیفی و تست های مربوطه گفت: در حال حاضر بیش از 60 نفر در گروه حفاظت آب بهود مشغول به کار هستند. بیش از 50 نفر از آنها فارغ التحصیل دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی هستند که به عنوان کارشناس به صنایع مختلف کشور خدمت می کنند.

وی با اشاره به تولید انواع مواد بازدارنده خوردگی و رسوب، تولید ضد کف های صنعتی و همچنین تولید برخی مواد اولیه صنعتی، افزود: امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی در محدوده کاری مشخص شده علاوه بر خدمات مشاوره، فروش کیت تحقیقات آکادمیک میکروبی از دیگر خدمات مورد توجه طرفداران بهبود آب است.

این فعال فناوری با اشاره به ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه و تجهیز هر چه بیشتر آزمایشگاه های تحقیقاتی صنعتی و دانشگاهی گفت: با ارائه خدمات آزمایشگاهی با هزینه های مناسب، تسهیل واردات تجهیزات و فناوری جدید، ساختمان سازی فرهنگ سازی و جلب اعتماد صنایع مادر برای پذیرش محصولات جایگزین و همچنین بسترسازی برای جلوگیری از مهاجرت کارشناسان و دانشگاهیان می تواند شاهد رشد اقتصاد دانش بنیان و پیشرفت فناوری باشد.

تولید مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی توسط دانشمندان ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top