ثبت زمین برای خانواده های دارای 4 فرزند

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش صدا و سیما، ثبت نام دریافت زمین برای خانواده های دارای 4 فرزند در سامانه کلی طرح های حمایتی مسکن آغاز شد. بر این اساس متقاضیان دارای 4 فرزند جهت ثبت نام در سامانه طرح جامع کمک مسکن با saman.mrud.ir تماس حاصل نمایند.

بر اساس بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1402، وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، یک قطعه زمین یا یک واحد مسکونی برای این افراد تهیه کند. رایگان در سال 1402 در قالب شرایط مقرر در قانون حمایت از خانواده و توزیع جوانان از جمعیت خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر 20 سال.

وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به کمیته های مدنی، اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی ارائه کند.

در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان تاکنون 15 هزار خانوار مشمول این قانون زمین رایگان دریافت کرده اند. این خانواده ها بعد از 24 آبان 1400 صاحب یک سوم یا بیشتر شدند.

ثبت زمین برای خانواده های دارای 4 فرزند

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top