حمایت بورس با 5 هزار میلیارد تومان اوراق تبعی

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش بازار سرمایه ایران (سنا)؛ «قدیر معصومی خانقاه» مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از انتشار اوراق تامین مالی خبر داد و گفت: این صندوق از ابتدای هفته آینده 50 هزار میلیارد ریال (5 همات) اوراق تبعی منتشر می کند. اوراق قرضه از نوع تامین مالی در بازار خواهد بود

وی گفت: 5 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بازار و همچنین پرداخت بخشی از تعهدات صندوق به شرکت های کارگزاری تامین مالی می شود.

به گفته وی، سال گذشته نیز 2 فقره اوراق از نوع فاینانس توسط این صندوق حمایت بازار منتشر شد.

حمایت بورس با 5 هزار میلیارد تومان اوراق تبعی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top