حمایت معاونت علمی از داوطلبان «کلینیک های رشد و تکامل».

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش ایسنا؛ ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نظر دارد از راه اندازی و توسعه کلینیک های رشد و توسعه برای ارتقای سلامت شناختی جامعه از طریق تشخیص و درمان به موقع اختلالات مرتبط با رشد و توسعه حمایت کند.

در چارچوب این سیاست، تضمین، حفظ و ارتقای سطح رشد کودکان از طریق اقدامات پیشگیرانه، آموزش، غربالگری، تشخیص، درمان و توانبخشی کودکان از گروه هدف، از ایجاد و توسعه کلینیک‌های رشد و تکامل طبق مقررات. «ایجاد و راه اندازی مراکز رشد تخصصی و «تکامل» با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود.

به گفته معاون علمی ریاست جمهوری، در این برنامه حمایتی، مرکز رشد علوم و فناوری های شناختی از تسهیلات اجاره و تامین فضای نصب تا سقف 10 میلیارد ریال برای ایجاد و توسعه کلینیک های رشد و تکامل مطابق با دستورالعمل ها

حمایت معاونت علمی از داوطلبان «کلینیک های رشد و تکامل».

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top