دامنه جستجوی هلیکوپتر را با رئیس جمهور تنگ کردند + فیلم


خبراقتصادی: به دلیل شرایط جوی، دامنه جستجو برای یافتن بالگرد حامل رئیس جمهور محدود شد.
دامنه جستجوی هلیکوپتر را با رئیس جمهور تنگ کردند + فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top