راز ایجاد دیکتاتورها چیست؟


محقق ثبات مالی دانشگاه ییل و پژوهشگر مدعو در مرکز تامین مالی جایگزین کمبریج در مقاله ای برای مجله فارین پالیسی به منشا روبل روسیه، فراز و نشیب های آن و رابطه بین پول ملی این کشور و روسیه تزاری، کمونیستی و مدرن می پردازد.
راز ایجاد دیکتاتورها چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top