سررسید بازاریابی – پارس مدیر


بلوغ بازاریابی در ساده ترین تعریف خود، حرکت از رویکردهای فروش محور به مشتری مداری در فعالیت های تجاری است. این مفهوم تلفیقی از دو مفهوم «مدیریت بازاریابی» و «بلوغ سازمانی» با رویکردی یکپارچه است.

بلوغ سازمانی توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در درازمدت و نتیجه رضایت مستمر ذینفعان سازمان در طول زمان است. اینکه یک سازمان بالغ خوب است یا بد، یا اینکه چه نوع سازمانی باید بالغ باشد، یک سوال اساسی است. زیرا اگر شرایط محیطی، قوانین، راه و اعتقاد مدیریت و امثال آن با شرایط سازمان هماهنگ نباشد، قطعاً مؤسسه رو به افول خواهد رفت. همانطور که بازار بالغ می شود، کسب و کار نیز باید بالغ شود. هر سازمانی فعالیت های خود را در قالب فرآیندها در مراحلی با خروجی های مشخص انجام می دهد که می توان آنها را دسته بندی کرد. یکی از معیارهای طبقه بندی بنگاه ها میزان بلوغ آنهاست.

بلوغ یک فرآیند کسب و کار، شاخصی برای تشخیص درجه تکامل فرآیند و توانایی آن برای بهبود مستمر از طریق تحلیل کیفی و معیارهای بازخورد است. برای اینکه یک سازمان بالغ شود، باید از نظر موارد زیر کامل باشد: کاربرد، اتوماسیون، قابلیت اطمینان اطلاعات و بهبود مستمر. مطالعات تجربی نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین سطح بلوغ بازاریابی و نتایج مالی و غیر مالی کسب و کار وجود دارد.

سطوح بلوغ بازاریابی

سطح بلوغ بازاریابی میزانی است که سازمان در انجام فعالیت های روشمند و سیستماتیک سیستم ها، فرآیندها، تخصص و رویه ها را تعریف کرده است. سطوح بلوغ بازاریابی شامل سازمان های منفعل، سیستماتیک، همسو و هدایت شونده است. برای اینکه سازمان مسیر تعالی را طی کند و بتواند آن را بهبود بخشد، باید روی بلوغ در سطح فردی، فرآیندی و سازمانی کار کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده در زمینه بلوغ بازاریابی و ابعاد فردی، فرآیندی و سازمانی آن، هشت مولفه زیر را به اختصار می توان به عنوان نشانه ها و دستاوردهای آن بیان کرد:

بلوغ بازاریابی یا فعالیت را می توان به پنج سطح از سطح 1 (کمترین بالغ) تا سطح 5 (بالغ ترین) طبقه بندی کرد. سازمان های سطوح بالاتر نیز دارای ویژگی های سطوح پایین تر هستند. پایین ترین سطح با عدد صفر تعریف می شود و نشان می دهد که هیچ فرآیندی برای این فعالیت وجود ندارد. سطح صفر نشان دهنده فعالیت های مرتبط با شخصیت است. در برخی موارد، فعالیت های در حال انجام مستند نیست. به عبارت دیگر، فعالیت ها نه تعمیم یافته است و نه جزئی.

بلوغ بازاریابی درجه ای است که یک سازمان از طریق طیف وسیعی از کانال های بازاریابی، استراتژی ها و فناوری های در اختیارش به اهداف خود دست می یابد.

چنین فعالیت هایی کاملاً به فردی وابسته هستند و ممکن است توالی، زمان و نتیجه آنها در تکرارهای مختلف یکسان نباشد. این فعالیت ها نیاز به نظارت دقیق دارند و هیچ تضمینی برای دستیابی به نتایج مطلوب و یا رعایت زمان بندی آنها وجود ندارد. در این فرآیندها رابطه بین کارکردها ضعیف است و اثربخشی فرآیند کاملاً به خود فرد بستگی دارد. اگر مالک این فعالیت تغییر کند، ممکن است دانش انجام آن به مالک بعدی منتقل نشود.

توصیف سطح بلوغ بازاریابی

سطح یک شامل یک سطح مبتدی یا یک فرآیند مستند است. در این سطح بلوغ، سندی وجود دارد که توسط مدیر یا فرد کلیدی مسئول فرآیند استاندارد بررسی و توافق شده است، اما تردید وجود دارد که فعالیت دقیقاً طبق سند انجام شود. این به دلیل تغییر عمیق در روند است.

سطح دوم، سطح تکثیر یا انتشار ناقص است. هدف از انتشار اطلاع رسانی به افراد مختلف و ذینفعان در مورد نحوه انجام این فرآیند است. در سطح دوم، فعالیتی که مستند است، منتشر می شود. اما توزیع آن سازگار نیست. یعنی در بعضی جاها شیوع پیدا کرده و جاهایی آن جا که باید و در بین همه مردم آنجا که باید منتشر نشده است.

در سطح سوم، هیچ سازگاری بین فرآیند مستند و فرآیند توزیع شده وجود ندارد. یک فرآیند مستند و توزیع شده مربوط به همه مکان ها، افراد، مالکان و تمام فعالیت هایی است که باید انجام شود. این فرآیند همچنین رابطه جدا نشدنی بین توابع و سایر فرآیندها را نشان می دهد.

در سطح چهارم، این فرآیند اهدافی مانند برنامه جلسات، رضایت مشتری، هزینه ها و غیره را محقق کرده است. همچنین، این فرآیند با اهداف خود اندازه گیری می شود و می تواند از طریق سیستم هایی مانند برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یا مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یا هر نرم افزار مشتری محور دیگر پیاده سازی شود.

سطح پنج نشان دهنده سطح بهینه شده است. در این سطح اقدامات تشریح شده در سطوح قبلی انجام شده و اهداف فرآیند برای سنجش میزان موفقیت و بهبود آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برنامه ها، اهداف هزینه و سطوح رضایت به طور منظم برآورده می شوند و اهداف با تکنیک های مدیریت کیفیت جامع مانند شش سیگما، کایزن و غیره بهبود می یابند.

خلاصه و نتیجه گیری

برخی از محققان معتقدند که تعریف ثابتی از بلوغ بازاریابی وجود ندارد. مدل های مختلف بلوغ بازاریابی مفاهیم و تعاریف متفاوتی از بلوغ ارائه می دهند. آنها بلوغ را فرآیندهای خاصی از جمله تعریف، مدیریت، اندازه گیری و کنترل رشد سازمان تعریف می کنند. به گفته این محققان، بلوغ نه تنها ظرفیت بالقوه برای رشد قابلیت های سازمان را فراهم می کند، بلکه بر قابلیت ها و سازگاری فعالیت های اجرایی نیز تاکید دارد.

در این زمینه بلوغ به عنوان کیفیت یا وضعیت توسعه تعریف می شود. مفهوم بلوغ به وضعیتی اطلاق می شود که سازمان ها در وضعیت مناسبی برای دستیابی به اهداف خود قرار دارند. مدل‌های بلوغ، نقاط قوت و ضعف سازمان را بیشتر از اطلاعاتی که از طریق مدل‌سازی به دست می‌آیند، شناسایی می‌کنند. تحقیقات نشان می دهد که مدل های بلوغ بازاریابی مفاهیم جدیدی هستند که بخشی از فرآیند توسعه مدیریت بازاریابی هستند. این مدل ها مانند مدل بلوغ مدیریت دانش و مدل بلوغ قابلیت کارکنان در حال گسترش هستند.

مدل های بلوغ مختلفی وجود دارد، عموماً شرکت ها با توجه به اهداف و ایده آل های خود از این مدل ها استفاده می کنند. مدل‌های بلوغ بر اساس موضوعات مختلفی ایجاد شده‌اند که هدف آن بهبود فرآیندهای سازمانی و قابلیت‌های کارکنان و در نهایت منجر به بهره‌وری سازمانی است. مدل بلوغ مجموعه ای ساختار یافته از عناصر است که ویژگی های موثر فرآیندها و محصولات را توصیف می کند.


5
1
رای

به مقاله امتیاز دهید

سررسید بازاریابی – پارس مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top