شرایط اجاره ملک اهدایی – مجله دلتا


وقف مالی است که واقف برای مصارف خاصی به واقف می دهد.

اجاره ملک اهدایی طبق نظام حاکم بر اموال اهداکننده، دارای شرایط خاصی است. همچنین خرید و فروش این املاک نیز تحت شرایط خاصی امکان پذیر است. با دلتا مگ همراه باشید تا شرایط ویژه اجاره این ملک را توضیح دهیم.

شرایط اجاره ملک اهدایی

ابتدا باید به این ماده قانون مدنی اشاره کنیم: «اگر امین مال واقف را به جهت اقتصادی اجاره دهد، با فوت او عقد از بین نمی رود». به موجب این ماده امین مجاز است ملک را به اعطا کنندگان اجاره دهد. بنابراین متوجه شدیم که امکان اجاره این املاک وجود دارد. اما این اجاره شرایط خاصی دارد.

رعایت شرایط عمومی برای صحت قرارداد

شرط اول اجاره این ملک، وجود شرایط عمومی برای صحت معامله است. یعنی برای اجاره ملک وقف شده باید هر دو طرف معامله رضایت کامل داشته باشند و این رضایت را نیز ابراز کنند.

همچنین مورد دوم این است که طرفین برای انجام معامله باید اهلیت قانونی داشته باشند. این سوال به این معنی است که هر دو طرف از نظر فکری و فکری به طور کامل و کافی توسعه یافته اند.

و سومین شرط صحت معامله این است که مال وقف شده به منظور شرعی اجاره داده شود.

رعایت مناسب بودن اهدا

شرط دوم اجاره دادن مال وقف این است که امین مال وقف وقتی بداند به مصلحت آن مال است، چنین کند; بنابراین در صورت رعایت نکردن شرط رعایت مصلحت وقف، متولی یا سایر متولیان امر در اداره اموال وقف مانند وقف باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از ادامه اجاره که منطبق با مصلحت وقف نیست انجام دهند.

برای مثال، شرایط اجاره ملک اهدایی مکاتبه با نیت دانا

یکی از نکات مهم در اجاره ملک اهدایی توجه به نیت واقف است. در واقع، امین نباید مال اعطاکننده را برای عملی بر خلاف نظر امین اجاره دهد.

مثلاً اگر کسی مسجدی را وقف کرده باشد که مردم از مسجد برای عبادت استفاده کنند، متولی جایز نیست. اجاره اهداء مالک نیست اگر قصد واقف استفاده مستقیم از مسجد نباشد، متولی می تواند آن را اجاره کند.

رعایت شرایط قرار ملاقات

رعایت شرایط وقف در وقف نامه از دیگر شرایط اجاره ملک وقف است. گاهی ممکن است واقف در عقد وقف شرایطی را برای اجاره وقف ذکر کند. در صورتی که شرایطی که وقف در وقف نامه برای اجاره مال وقف ذکر کرده است، طبق قانون صحیح بوده و منافاتی با الزامات ماهیت قرارداد طبق اصلاحیه قانونی نداشته باشد، رعایت آنها ضروری است. بنابراین متولی باید شرایط واقف را برای اجاره وقف رعایت کند.

مطالعه پیشنهادی: قوانین اجاره 1402

شرایط اجاره ملک اهدایی – مجله دلتا

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top