شرایط پیش فروش Phoenix FX اعلام شد

به گزارش کاربهار نیوز، کلیه برگزیدگان دومین دوره ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو با موعد تحویل تابستان 1402 که کد ملی آنها در سامانه مذکور اعلام شده است، با توجه به در دسترس بودن خودروی PREMIUM FX از تاریخ 1402/01/05 لغایت 07/05/1402 می توانند نسبت به تغییر شرایط ثبت نام خودرو و تکمیل شرایط ذیل اقدام نمایند.

شرایط پیش فروش Phoenix FX اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top