طرح بانک مرکزی مورد توجه شورا قرار گرفت

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش ایسنا؛ در ابتدای این جلسه گزارشی از روند بررسی مصوبه مجلس در کمیسیون عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی و شورای نگهبان و همچنین اصلاحات شورای اسلامی در رفع مشکلات ارائه شد. مغایرت این قطعنامه با سیاست های کلی.

از مجموع 22 ایراد اعلام شده از سوی شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی، پنج مورد به منظور رسیدگی به مصلحت شورای اسلامی به شورا ارجاع شد. .

در ادامه جلسه اعضای کمیته پس از استماع ایرادات شورای نگهبان و دلایل اصرار شورای اسلامی بر مصوبه آن و نظر کارشناسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجلس، همچنین در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این مصوبه مبنی بر سهام بانک مرکزی در «شرکت‌های تابعه یا زیرمجموعه‌های آن» به بحث و تبادل نظر پرداخت.

اعضای کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجلس با تأکید بر استقلال و اقتدار بانک مرکزی، در ادامه بر «مصلحت مطلوب شورای اسلامی» تاکید کردند.

همچنین با توجه به بند الف ماده 7 این مصوبه که در خصوص تعیین اعضای شورای عالی بانک مرکزی است، پس از استماع توضیحات طراحان طرح، رئیس کل بانک مرکزی و تبادل نظر اعضای کمیسیون به تصویب رسید: انتصاب و برکناری چهار اقتصاددان از این هیات به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی باید با موافقت رئیس جمهور صورت گیرد.

طرح بانک مرکزی مورد توجه شورا قرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top