ظاهر متفاوت رئیس دولت مضمون + عکس بود


سخنگوی دولت که به تازگی از حج واجب بازگشته است روز گذشته با سر تراشیده در صحن هیئت دولت حاضر شد.
ظاهر متفاوت رئیس دولت مضمون + عکس بود

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top