عواقب تشنج تهاجمی چیست؟ – مجله دلتا


طبق آموزه های فقهی، قوانین ایران به مالکیت خصوصی احترام می گذارد و مردم را از تصرف اموال غیرمنقول برحذر می دارد.

عواقب تشنج تهاجمی این یکی از مواردی است که در قانون مشخص شده است. مردم باید از این مشکل آگاه باشند تا هرگز به آن اقدام نکنند. با دلتا مگ همراه باشید.

تشنج تهاجمی

وقتی شخصی از زمین یا منزلی که قبلاً از آن استفاده می کرد بازدید کرد و متوجه شد که شخصی به زور در آنجا حضور دارد یا از غیبت مالک سوء استفاده کرده و آن مکان را به نفع خود اشغال کرده است در این صورت شخص می تواند پرونده یا شکایت کند. مالکیت تهاجمی

طبق نظر قانونگذار هیچکس حق تصرف عدوانی و قهری در مال غیر را ندارد مگر اینکه قانون یا به موجب قرارداد منعقده اجازه تصرف عدوانی داشته باشد و در غیر این صورت غاصب و مالک عدوانی خواهد بود. به مسئولیت کیفری محکوم شود.

این موضوع به قدری مهم است که می توان هم شکایت کیفری و هم مدنی داد.

حال نکته مهمی که باید بدانید این است که در صورت طرح شکایت کیفری از فردی که آن را اشغال کرده است، دیگر نمی توانید شکایت حقوقی کنید.

عواقب تشنج تهاجمی

عواقب تشنج تهاجمی بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم تصرف عدوانی از یک ماه تا یک سال حبس و رفع تصرف عدوانی و اعاده به خدمت خواهد بود. البته لازم به ذکر است که چنانچه تصرف عدوانی به اموال و اراضی شخصی و شخصی باشد مجازات متصرف از 15 روز تا 6 ماه خواهد بود.

مجازات این جنایت درجه 6 است و محکوم به این جرم جرم کیفری نخواهد داشت. البته باید بدانید که در صورت وجود دستورالعمل های اختصاری می توان مجازات این جرم را به جزای نقدی تبدیل کرد.

حتی اگر شرایط قانونی وجود داشته باشد عواقب تشنج تهاجمی همچنین در صورتی که اموال مصادره شده متعلق به اشخاص خصوصی باشد و در صورت رضایت مدعی، تعقیب و اجراء شود، تعلیق و از این جرم صرف نظر می شود. عواقب تشنج تهاجمی معلق است و ظاهر عمومی ندارد.

تفاوت بین تصرف تهاجمی و تجاوز

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی تصرف خصمانه، دعوی مالک سابق است که بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف خود خارج کرده و مدعی تصرف در این مال است.

طبق ماده 160 قانون مزبور، عمل اخلال در حق، عملی است که به موجب آن مالک مال غیر منقول بخواهد از مزاحمت شخصی که بدون خارج کردن آن از تصرف مالک، مزاحم مال غیرمنقول می شود، جلوگیری کند که این نیز مشابه است. به تملک . پرخاشگری هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری.

تصرف عدوانی اموال مشاع

مطابق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دو یا چند نفر مشترکاً در اموال غیرمنقول مالکیت و برخوردار باشند و عده‌ای دیگر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی مانع از این تصرف یا استفاده ساده و یا مزاحمت در استفاده دیگران شوند. تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از ته حق محسوب و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی است.

اما لازم به ذکر است که در جنبه کیفری تصرف عدوانی اموال مشاع اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات با این استدلال که شرکا در اموال شریک هستند، تصرف برخی از شرکا را جرم زدایی کردند. اما برخی از قضات با همین استدلال که همه شرکا در مال شریک هستند و هیچ شریکی نمی تواند بدون اجازه سایر شرکا در مال مشاع تصرف کند، حکم به مجازات شخص می دهند.

پیشنهاد مطالعه: نحوه ایستادن و نشستن مردان جذاب را بخوانید.
عواقب تشنج تهاجمی چیست؟ – مجله دلتا

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top