عکس ایستگاه محرم سالواتی در حال سرو کباب ترکی!


این عکس از ایستگاه تبریک محرم در فضای مجازی منتشر شد که کباب ترکی نذری می دهد./ برترین ها

عکس ایستگاه محرم سالواتی در حال سرو کباب ترکی!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top