فروش فوری ماشین احترام به مادران

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش دنیای خودرو، شرایط فروش فوری (ویژه مادران) خودروهای Respect از روز شنبه 10 تیرماه 1402 ساعت 10:00 بر روی سایت فروش شرکت بهمن موتور فعال می شود، ویژه کسانی که مشمول تحویل با قیمت 973 میلیون تومان در سامانه فروش یکجا خودرو شده اند، تاریخ تحویل 2 شهریور ماه است.

فروش فوری ماشین احترام به مادران

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top