فهرست عمده کالاهای مشمول توزیع ارز اعلام شد

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش بازار، «میشم جهدی» مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی کشور با بیان این مطلب گفت: برای شفاف سازی جایگاه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه که از محل وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود. سال جدید با سیاست های دفتر خدمات بازرگانی و وزارت توسعه تجارت، معاونت، دریافت، فهرست مرحله ششم بیانیه ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز اعلام شد. .

جهدی افزود: در مرحله ششم برنج، بذر و اندام های تناسلی گیاهان، مکمل ها و مکمل های غذایی دام، انواع سموم، کود، روغن، حبوبات، گوشت گوسفند، مواد اولیه دامپزشکی، شکر و ذرت برای حیوانات (آبزیان، طیور). و حیوانات پرورشی و مواد ژنتیکی آنها)، خاک ذغال سنگ نارس و تجهیزات گلخانه ای که دارای رسید فعال و اظهارنامه گمرکی بودند.

فهرست عمده کالاهای مشمول توزیع ارز اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top