فوری/ تورم در تیرماه کاهش یافت


من گزارش میدم اخبار اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تیرماه 1402، شاخص بهای مصرف کننده خانوار کشور به عدد 193.0 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.4 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 47.5 درصد افزایش داشت.

تورم نقطه ای خانوارها در کشور

تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در ژوئیه 1402 تورم این 39.4 درصد از خانوارهای کشور است. یعنی خانوارهای کشور به طور متوسط ​​4/39 درصد بیشتر از تیرماه 1401 برای خرید همین مجموعه کالاها و خدمات هزینه کردند. تورم نقطه به نقطه تیر 1402 نسبت به ماه قبل 3.2 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوار در کشور

منظور از تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. در تیر 1402، تورم ماهانه خانوار در کشور 0/2 درصد بود. تورم ماهانه گروه‌های اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۱.۲ درصد و گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۴ درصد است.

تورم سالانه خانوار در کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین تعداد شاخص قیمت برای یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. در ژوئیه 1402 تورم به طور سالانه برای خانوارهای کشور به 47.5 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 1.0 درصد کاهش داشته است.

درصد تغییر شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در تیر 1402

تورم سالانه کشور در تیرماه 1402 معادل 5/47 درصد و دامنه تغییر آن برای دهک های مختلف از 1/47 درصد برای دهک های نهم و دهم تا 2/50 درصد برای دهک اول بوده است. بر این اساس شکاف تورم اعشاری در این ماه به 3.1 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5.2 واحد درصد) 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.

فوری/ تورم در تیرماه کاهش یافت

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top