قرار نبود سه روز دیگر مشکل بورس را حل کنید؟


من گزارش میدم اخبار اقتصادی ; عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در توییتی با هشتگ خاطره تاریخی نوشت:

معترضان و شاکیان دیروز و دریافت کنندگان امروز! چرا این روزها در مورد وضعیت نگران کننده بورس سکوت کرده اید؟

آیا قرار نبود؟ تبادل اولویت اول شما باشد و حتی در سه روز مشکل را حل کنید؟!

آیا وضعیت بورس نتیجه سیاست ها، تصمیمات و نگرش دولت به بورس است؟!

قرار نبود سه روز دیگر مشکل بورس را حل کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top