قوانین واردات کامیون و اتوبوس فرسوده به تصویب رسیده است

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان علی بهادری جهرمی با اشاره به مصوبات دو جلسه اخیر شورای دولت، گفت: بر اساس دستورالعمل هیات وزیران بر صادرات مواد اولیه معدنی و صنایع معدنی فلزات و غیره مالیات وضع شده است. فلزات اما 100 درصد آنها از همین مجموعه ها موجود است مشروط بر اینکه در زمینه تحقیق و توسعه برای تکمیل زنجیره ارزش، شرکت های دانش بنیان داخلی را ارائه دهند. در واقع این مجموعه ها باید هزینه تحقیق و توسعه را بپردازند و با شرکت های دانش بنیان همکاری کنند تا مشوقی برای همکاری این مجموعه ها با نخبگان باشد.

وی افزود: آیین نامه اجرایی واردات کامیون های فرسوده، تراکتور، وانت، اتوبوس و وانت با عمر مفید کمتر از 5 سال برای استفاده در حمل و نقل درون شهری و برون شهری به منظور کمک به کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا تصویب شد. تصادفات رانندگی

سخنگوی دولت ادامه داد: آیین نامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در داخل یا خارج شهرها به تصویب هیأت وزیران رسید. منابعی برای توسعه زیرساخت های این مناطق و حمایت از افراد محروم این مناطق فراهم شد.

قوانین واردات کامیون و اتوبوس فرسوده به تصویب رسیده است

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top