قیمت دلار، یورو و درهم امروز شنبه 18 اردیبهشت به 1403 رسید + جدول


به گزارش اقتصاد نیوز، نرخ برابری دلار در برابر دو روز پیش، یورو اندکی کاهش یافت.

آخرین نرخ دلار

دلار مبادله ای امروز به 44 هزار و 198 (چهل و چهار هزار و یکصد و نود و هشت) تومان رسید که نسبت به 2 روز قبل 0.36 درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت 3 روز گذشته دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
44,198 160 0.36

7:00 بعد از ظهر

44، 738 0.00 ۰ 2 روز قبل
44، 738 142 0.32 3 روز پیش

آخرین نرخ دلار به پول ملی

دلار امروز در بورس سراسری با 0.36 درصد افزایش نسبت به 2 روز قبل به 44 هزار و 198 (چهل و چهار هزار و صد و نود و هشت) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز گذشته دلار در بورس ملی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
44,198 160 0.36 7:00 بعد از ظهر
44، 738 0.00 ۰ 2 روز قبل
44، 738 142 0.32 3 روز پیش

قیمت یورو امروز در بورس ملی

یورو امروز در بورس سراسری با 0.36 درصد افزایش نسبت به 2 روز قبل به 47232 (چهل و هفت هزار و دویست و سی و دو) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز گذشته یورو در بورس ملی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
47232 172 0.36 7:00 بعد از ظهر
47, 060 324 0.68 2 روز قبل
46736 0.00 ۰ 3 روز پیش

نرخ یورو امروز

یورو مبادله شده امروز به 47232 (چهل و هفت هزار و دویست و سی و دو) تومان رسید که نسبت به 2 روز قبل 0.36 درصد افزایش داشته است.
جدول نرخ ارز یورو در 3 روز گذشته
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
47232 172 0.36 7:00 بعد از ظهر
47, 060 -28.00 -۰.۰۶ 2 روز قبل
47, 088 352 1.74 3 روز پیش

نرخ ارز امروز درهم امارات

نرخ درهم امارات امروز به 12034 (دوازده هزار و سی و چهار) تومان رسید که نسبت به 2 روز قبل 0.35 درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت 3 روز گذشته بورس درهم امارات
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
12, 034 43 1.35 7:00 بعد از ظهر
11991 0.00 ۰ 2 روز قبل
11991 39 0.32 3 روز پیش

آخرین نرخ تبدیل پوند

پوند امروز به 77750 (هفتاد و هفت هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به 2 روز قبل 3.31 درصد کاهش داشته است.
جدول قیمت پوند 3 روز گذشته
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
77750 -2,577.00 -3.32 7:00 بعد از ظهر
80,327 1,177 1.46 2 روز قبل
79,150 -2,571.00 -3.25 3 روز پیش

آخرین نرخ تبدیل دلار کانادا

دلار کانادا امروز با 4.14 درصد کاهش نسبت به 2 روز قبل به 45500 (چهل و پنج هزار و پانصد) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با 1.72 درصد کاهش نسبت به 2 روز قبل به 40650 (چهل هزار و ششصد و پنجاه) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق امروز به ۴۷ (چهل و هفت) تومان رسید که نسبت به ۲ روز قبل ۲.۱۲ درصد کاهش داشته است.

قیمت دلار، یورو و درهم امروز شنبه 18 اردیبهشت به 1403 رسید + جدول

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top