قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه 8 تیر 1402


به گزارش اختاز نیوز، قیمت سکه امروز نوسان صعودی محدودی را نسبت به دیروز به ثبت رساند.

آخرین قیمت سکه امامی

سکه امامی امروز با رشد 0.01 درصدی به 27 میلیون و 397 هزار (بیست و هفت میلیون و سیصد و نود و هفت هزار) تومان رسید.
نمودار قیمت سکه امامی در 3 روز گذشته
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
27,397,000 4000 1.01 ساعت 3:55 بعد از ظهر
27,393,000 -155,000.00 -0.57 روز قبل
27,548,000 -153,000.00 -0.56 2 روز قبل

نرخ نیم سکه آخر

نیم سکه امروز با 0.68 درصد کاهش به 14 میلیون و 700 هزار (چهارده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز گذشته نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
14,700,000 -100,000,000 -0.68 ساعت 3:55 بعد از ظهر
14,800,000 -100,000,000 -0.68 روز قبل
14,900,000 -50,000.00 -0.34 2 روز قبل

نرخ سکه برای سه ماهه آخر

ربع سکه امروز با 0.51 درصد کاهش به 9 میلیون و 750 هزار (نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

نرخ ارز آخرین سکه گرمی

هر قطعه سکه گرمی امروز با 1.7 درصد کاهش به 5 میلیون و 850 هزار (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار امروز در بازار آزاد با 0.62 درصد کاهش به 48250 (چهل و هشت هزار و دویست و پنجاه) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز گذشته دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
48250 -300.00 -0.62 11:16 صبح
48550 -430.00 -0.89 روز قبل
48980 480 1.97 2 روز قبل

قیمت امروز در بازار آزاد به یورو

یورو امروز در بازار آزاد با 0.71 درصد کاهش به 54 هزار و 102 (پنجاه و چهار هزار و صد و دو) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز گذشته یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
54,102 -385.00 -0.71 ساعت 5:20 بعد از ظهر
54,487 -115.00 -1.13 روز قبل
55,102 593 1.07 2 روز قبل

قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه 8 تیر 1402

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top