لغو معافیت مالیاتی در سال 1402 تکرار نشد

به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: حذف معافیت سود سپرده اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی در قانون بودجه سال 1401 به تصویب مجلس رسید و موضوع جدیدی نیست اما در پایان سال 1400 به تصویب رسید.

در آن زمان به منظور انتقال وجوه واریز شده شرکت ها از حساب های بانکی به اقتصاد و چرخه تولید، قانونگذاران در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه 1401 بند (ز) تبصره 6 را تصویب کردند. بر اساس این قانون مصوب 1401، مصوبه بند (2) ماده (145) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه تجاری، صندوق بیمه عمومی حوادث طبیعی، حوادث غیرمترقبه و حوادث غیرمترقبه در ساختمان غیرقانونی است. صندوق ry.

بر اساس بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم «سود یا پاداش متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف در بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» از پرداخت مالیات معاف است.

این معافیت البته باعث شد برخی شرکت ها به جای سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و دریافت سود از آن، بخشی از منابع مالی خود را به حساب های بانکی واریز کنند.

این لغو معافیت به منظور ایجاد انگیزه در مدیران شرکت ها برای سرمایه گذاری در تولید و توسعه کسب و کار به منظور جلوگیری از انحراف سرمایه و هدایت آن به سمت تولید بود و البته اعمال این مصوبه به دلیل عدم تصویب این مصوبه در قانون بودجه سال 1402 محدود به سال 1401 و درآمدهای آن سال بود.

لغو معافیت مالیاتی در سال 1402 تکرار نشد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top