مطالبات کشاورزان به زودی پرداخت می شود

وی ادامه داد: با توجه به شرایط آبی که داشته ایم امروز خرید گندم از مرز هفت میلیون و 500 هزار تن گذشت و طبق آمار سال گذشته در این تاریخ تقریبا 30 درصد افزایش خرید گندم داریم. نسبت به سال 1400 امسال 82 درصد افزایش تولید گندم داریم. پیش بینی ما این است که تا پایان فصل برداشت و زمان خرید از مرز 8 میلیون تن عبور کنیم و رکورد جدیدی را در چند سال اخیر ثبت کنیم.

نیک باخت تاکید کرد: قطعا امسال نسبت به سال های گذشته گندم کمتری وارد خواهیم کرد و این امر موجب صرفه جویی ارزی برای ما می شود. برنامه ما افزایش بهره وری و هوشمندی با کشاورزی دانش بنیان، افزایش بهره وری در تولید گندم است و مسئولیت این کار را به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی واگذار کرده ایم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا امروز نزدیک به 112 سجاف برای خرید امسال خریداری شده که 66 سجاف آن پرداخت شده و شرایط بهتری نسبت به سال گذشته داشتیم و پیگیری کردیم تا طی یک تا دو هفته آینده بیشتر مطالبات کشاورزان را پرداخت کنیم.

وی بیان کرد: برای سال زراعی 1402-1403 با پیگیری های انجام شده بخش زیادی از نهاده های کود و بذر را تامین کرده ایم و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت و به کشاورزان و مردم این اطمینان را می دهیم که از نظر تامین نهاده ها مشکلی نخواهیم داشت.

مطالبات کشاورزان به زودی پرداخت می شود

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top