معاون وزیر اقتصاد منصوب شد

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان به گزارش صداوسیما، وزیر اقتصاد طی حکمی حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان جانشین خود منصوب کرد.

در این تصمیم وظایفی از جمله مسئولیت هماهنگی معاونان و روسای سازمان ها در وزارت اقتصاد به قربان زاده محول شد.

معاون وزیر اقتصاد منصوب شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top