مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید نخواهد شد

بهره مندی از هر نوع تخفیف و معافیت مالیاتی (نرخ صفر و مشوق های مالیاتی) منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی است، بنابراین فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر یا انواع دیگر معافیت ها، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز شنبه 31 تیرماه به صورت الکترونیکی از طریق درگاه خدمات الکترونیکی ملی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir ارسال کنید.

ضمناً عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر مشمول مجازات قانونی می باشد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top