میرسلیم: توهین به غرور توهین به مردم است + فیلم


مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران گفت: هرکس به غرور توهین کند به مردم، مهندسان و فناوران ما توهین کرده است، این یک توهین ملی است.
میرسلیم: توهین به غرور توهین به مردم است + فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top