نوسازی 137000 واحد مسکونی در بافت فرسوده

من گزارش میدم اخبار برای کارآفرینان از وزارت راه و شهرسازی، محمد آیینی با اشاره به برگزاری شورای عالی مسکن که در 26 تیرماه سال گذشته به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: رئیس جمهور در جلسه روز گذشته بر نوسازی تاکید کرد. بافت های تخریب شده یکی از اولویت های دولت در خصوص همکاری است که اکثر استانداران و فرمانداران بر نوسازی بافت فرسوده تاکید کردند.

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته 13 هزار و 559 واحد مسکونی در قالب 5 هزار و 560 پروژه در بافت های فرسوده شهری در سامانه ستاد ملی نوسازی شهری به ثبت رسیده و به تعداد واحدهای شهر اضافه شده است. روند بازسازی

معاون وزیر راه و فواید عمومی افزود: در حال حاضر 137 هزار و 487 بلوک تخریب شده در حال نوسازی است.

افزایش 88.3 درصدی مجوزهای صادر شده در پارچه های فرسوده

عیانی با تشکر از زحمات فرمانداران در موضوع نوسازی بافت های فرسوده، آماری از پیشرفت نوسازی بافت های فرسوده ارائه کرد و گفت: در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته در 55 شهرستان روند صدور پروسه نوسازی انجام شده است. پروانه های نوسازی مسکن در ساختمان های تخریب شده 88.3 درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: استان های تهران، خراسان رضوی، مازندران، همدان و خراسان شمالی جزو استان های برتر در زمینه صدور مجوز بودند و شاهد رشد 105 درصدی صدور مجوز در این استان ها بودیم.

نوسازی 137000 واحد مسکونی در بافت فرسوده

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top