هشدار به تهرانی ها مراقب آن صندلی عمیق در بزرگراه در لاین سریع باشید


میشم مظفر با اشاره به بازدید روز گذشته خود در قالب پروژه «رصد» و حضور اعضای کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران در منطقه 19 گفت: در بازدید از پروژه ها و چالش های مختلف منطقه با مشکل و پدیده خاصی مواجه شدیم که اگر امروز مدیریت شهری تصمیم و برنامه ریزی نکند، امکان وقوع بحران قابل توجهی وجود دارد.

وی افزود: در بزرگراه آزادگان در قسمت میانی پناهگاه مسیر خط 4 کلکتور آب سطحی منطقه 19 وجود دارد و قسمتی از لوله جمع آوری آب های سطحی در پهنه 18 بزرگراه آزادگان است که متاسفانه در برخی از قسمت های مسیر لوله و تجهیزات شهری مربوطه به سرقت رفته است و همچنین با توجه به اینکه این خط از درختان و سرسبز در نواحی مرتفع و سرسبز احداث شده در قسمت های مرتفع و سرسبز آن قرار دارد، وی افزود: در بزرگراه آزادگان در قسمت میانی پناهگاه. خاک اشباع و سنگین است همچنین باعث ته نشین شدن لوله و خاک به گونه ای شده است که «کمانش زمین» با چشم در طول وسیع به خوبی دیده می شود و ممکن است لوله از چند نقطه شکسته باشد.

مظفر ادامه داد: دو ماه پیش قطعه ای از بزرگراه آزادگان در لاین تندرو دچار فرونشست ۶×۶ به عمق یک و نیم متر شد و محوطه به طور موقت با ۱۲ دستگاه بتن کن پر شد. اما بحران هر لحظه و هر دقیقه پیش می آید. بحرانی که می تواند منجر به تلفات جانی و تخریب زیرساختی تجهیزات شهری شود.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در این زمینه سازمان مشاور طرحی را تصویب کرد، ستاد مدیریت بحران جلساتی برگزار کرد و تصمیم اصلی انتقال کامل این خط جمع آوری آب های سطحی به ضلع جنوبی بزرگراه آزادگان است. این موضوع ربطی به آب و فاضلاب ندارد، کانالی برای جمع آوری آب های سطحی است و برای شروع حداقل 40 میلیارد اعتبار و اعتبار نیاز دارد که به نظر می رسد شورا نیز پس از درخواست شهرداری در قالب مجوز موقت قانونی برای افزایش بودجه و اعتبارات، حمایت های لازم را داشته باشد.

مظفر بر لزوم مداخله شهردار تهران در این امر و جلوگیری از وقوع آن در اسرع وقت قبل از وقوع بحران یا فاجعه شهری تاکید کرد.

هشدار به تهرانی ها مراقب آن صندلی عمیق در بزرگراه در لاین سریع باشید

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top