هشدار به مدیران بیکار در پروژه های نهضت ملی مسکن

در این جلسه مشکلات و موانع حوزه حرکت ملی در شهرهای جدید به تفصیل مشاهده شد، در خصوص بحث کسری زمین، قراردادهای مشارکت مدنی، آخرین وضعیت اداره تسهیلات و … تصمیماتی اتخاذ شد. آنها گرفته شدند و به زیر مجموعه ها گزارش شدند.

به همین منظور مقرر شد در شهرهایی که مشکل کمبود زمین دارند، برای متقاضیانی که پرداخت کرده اند؛ مشکلات به صورت ویژه بررسی و پیگیری می شود و موضوع زمین بندی و شروع فعالیت های عمرانی باید حل شود.

در خصوص بحث تسهیلات بانکی نیز مقرر شد با پیگیری های شرکت عمران شهرک های جدید، ارسال درخواست ها به وزارتخانه ذیربط و جلسات مستمر با بانک های فعال، موضوعات مربوط به این حوزه برای طرح های نهضت ملی مسکن هر چه سریعتر حل شود.

همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر اجرای پروژه های خدمات زیربنایی توسط سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، استانداری و وزارت نیرو؛ پیشنهاد شد با اعلام تقسیم وظایف مشخص، هر نهادی به جای تزریق منابع مالی وارد عملیات اجرایی شود.

در پایان جلسه مقرر شد در صورت عدم تسریع در اقدام در مدت زمان کوتاه به سران خاطی در حوزه نهضت ملی مسکن تذکر داده شود و منتقل شوند.

هشدار به مدیران بیکار در پروژه های نهضت ملی مسکن

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top