واکنش روزنامه دولت به مهاجرت بازیگر: بازیگر بدی بود!


به گزارش اختاز نیوز، روزنامه ایران نوشت: تابستان سال گذشته محمد صادقی به دلیل برخی اتهامات و توضیحات مربوط به حمایت از ناآرامی های کشور بازداشت شد و در نهایت آذرماه سال گذشته رسانه ها گزارش دادند که وی متهم به “اقدام علیه امنیت کشور”. او به پنج سال زندان محکوم شد.

پیش از این صادقی عکس های خود را با پوشش و آرایش زنانه در فضای مجازی منتشر کرده بود.

واکنش روزنامه دولت به مهاجرت بازیگر: بازیگر بدی بود!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top