وضعیت کارآفرینی در ایران از دیدگاه رصدخانه جهانی کارآفرینی

گزارش سالانه (2023) دیده بان جهانی کارآفرینی نشان می دهد که پس از تجربه کرونا، کارآفرینان در سراسر جهان بیشتر از شکست کسب و کار خود می ترسند و در این میان زنان تمایل کمتری به کارآفرینی دارند و جوانان تمایل به راه اندازی کسب و کار خود را دارند. جایگاه ایران نیز در این گزارش حائز اهمیت است.

وضعیت کارآفرینی در ایران از دیدگاه رصدخانه جهانی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top